За нас

Регалис Трейд ООД е създадена да представи и промотира ексклузивно продуктите на Royal Purple® в България и Източна Европа.
Успешното партньорство между Регалис Трейд и Royal Purple® e изградено върху изключителните постижения и качества на тези продукти.

Royal Purple® формулира и създава продуктите си за постигaне на максимални резултати в истинския свят.
Многобройни и независими проучвания, показват подобрения на постиженията след употребата на смазочните материали Royal Purple®.